Liên hệ với Strawberry Fields Cannabis

Tượng dâu tây

Bạn có thắc mắc? Chúng tôi thích câu hỏi! Liên hệ với Strawberry Fields Cannabis nếu có câu hỏi hoặc nhận xét để giúp chúng tôi cải thiện và phục vụ bạn tốt hơn. Chúng tôi nợ thành công của chúng tôi cho khách hàng yêu quý của chúng tôi. Đó là lý do tại sao chúng tôi sở hữu và vận hành 5 trạm y tế tuân thủ các nguyên tắc chất lượng nghiêm ngặt. Làm hài lòng khách trạm y tế của chúng tôi là những gì chúng tôi phấn đấu vì vậy nếu bạn có đề xuất, khen ngợi hoặc nhận xét chúng tôi muốn biết! Nếu bạn đang liên hệ với chúng tôi về điều gì đó cụ thể, vui lòng đảm bảo để lại thông tin liên hệ của bạn. Cảm ơn bạn!

Nếu bạn là nhà phân phối đang tìm kiếm thông tin về giá bán buôn, vui lòng truy cập Heartland Cannabis Products để biết thêm thông tin.


Di chuyển lên đầu trang