Chính sách liên quan đến việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân mà chúng tôi nhận được từ người dùng trang web.

YÊU CẦU ĐỘ TUỔI: 21+

BÁN HÀNG trên trang web không được phép.

Bằng cách sử dụng trang web, bạn đồng ý với việc thu thập và sử dụng thông tin theo chính sách này.

Thu thập và sử dụng thông tin - Trong khi sử dụng trang web của chúng tôi, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp cho chúng tôi một số thông tin nhận dạng cá nhân nhất định có thể được sử dụng để liên hệ hoặc nhận dạng bạn.

Thông tin nhận dạng cá nhân có thể bao gồm, nhưng không giới hạn ở:

  • Xác nhận rằng bạn trên 21 tuổi.
  • Dữ liệu nhật ký - Giống như nhiều nhà điều hành trang web, chúng tôi thu thập thông tin mà trình duyệt của bạn gửi bất cứ khi nào bạn truy cập trang web của chúng tôi ("Dữ liệu nhật ký"). Dữ liệu Nhật ký này có thể bao gồm thông tin như địa chỉ Giao thức Internet ("IP") trên máy tính của bạn, loại trình duyệt, phiên bản trình duyệt, các trang trên trang web của chúng tôi mà bạn truy cập, thời gian và ngày bạn truy cập, thời gian dành cho các trang đó và các số liệu thống kê khác.
  • Cookie – Cookie là các tệp có lượng dữ liệu nhỏ, có thể bao gồm số nhận dạng duy nhất ẩn danh. Cookie được gửi đến trình duyệt của bạn từ một trang web và được lưu trữ trên ổ cứng máy tính của bạn. Giống như nhiều trang web, chúng tôi sử dụng "cookie" để thu thập thông tin. Bạn có thể hướng dẫn trình duyệt của mình từ chối tất cả cookie hoặc cho biết khi nào cookie được gửi. Tuy nhiên, nếu bạn không chấp nhận cookie, bạn có thể không sử dụng được một số phần của Trang web của chúng tôi.

Bảo mật - Bảo mật Thông tin Cá nhân của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi, nhưng hãy nhớ rằng không có phương thức truyền qua Internet hoặc phương pháp lưu trữ điện tử nào là an toàn 100%. Mặc dù chúng tôi cố gắng sử dụng các phương tiện được chấp nhận về mặt thương mại để bảo vệ Thông tin Cá nhân của bạn, chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật tuyệt đối của nó.

Thay đổi Chính sách Bảo mật này: có thể cập nhật Chính sách Bảo mật này theo thời gian. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi nào bằng cách đăng Chính sách bảo mật mới trên Trang web. Bạn nên xem lại Chính sách bảo mật này định kỳ để biết bất kỳ thay đổi nào.

Liên hệ với chúng tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về chính sách bảo mật này.

Di chuyển lên đầu trang