Cánh đồng dâu tây | Chúng tôi không bán dâu tây

Chúng tôi không bán dâu tây

Nó là rất giá trị nó mặc dù. Những quả mọng nhỏ chua là một món ăn nhẹ tuyệt vời. Hoặc, nếu bạn thiếu kiểm soát để chỉ ăn một vài (những người không, thành thật mà nói) một bữa ăn tuyệt vời. Có thể không phải là một bữa ăn cân bằng, nhưng này, ít nhất chúng cũng ngon.

Vấn đề là, chúng tôi không bán dâu tây.

Chúng tôi bán các sản phẩm cần sa.

Không phải là không thể có sự chồng chéo. Rốt cuộc, dâu tây rất linh hoạt. Họ làm cho một men tuyệt vời hoặc làm đầy cho brownies, ví dụ. Và tất cả chúng ta đều biết những gì khác bạn có thể đặt trong một brownie.

Chúng tôi không bán dâu tây Làm cỏ này... »